Uwaga!

wszyscy słuchacze T. BHP –  Szkoła policealna. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wdraża nową funkcjonalność w portalu zdającego poprzez który mogą Państwo sprawdzić wyniki egzaminów. Poniżej przesyłam instrukcję co należy zrobić w portalu zdającego.

Aktualizacja adresu e-mail przez zdających – opis nowej funkcjonalności

Po wdrożeniu nowej funkcjonalności każdy zdający po zalogowaniu zobaczy poniższy ekran.
Zdający w pierwszym kroku otrzyma informację o aktualnie przypisanym adresie email do jego konta w SIOEPKZ.
Dostępne będą dwie opcje do wyboru w formie radiobuttonów:

* Potwierdzam obecny adres – zaznaczenie powoduje, że obecny adres pozostaje na koncie bez zmian, a zdający zostanie oznaczony, że wykonał aktualizację adresu. Nie będzie się dla takich osób pojawiał komunikat o konieczności potwierdzenia emaila do momentu
wymuszenia takiej weryfikacji z poziomu Administratora.

*Chcę ustawić inny adres – po zaznaczeniu pojawia się pole tekstowe z etykietą “Wpisz
adres email”, tak jak na zrzucie poniżej:
Wymagane jest zaznaczenie przynajmniej jednego pola wyboru, a w momencie wybrania opcji “chcę ustawić inny adres” wymagane jest także pole tekstowe, walidowane względem wzorca
adresu email. Do momentu potwierdzenia adresu, zdający nie będzie mógł przejść na inną
zakładkę.
Komunikaty walidacji:

– w przypadku braku zaznaczenia pola wyboru – komentarz w kolorze czerwonym
“Dokonaj wyboru jednej z opcji”

– w przypadku, gdy zaznaczono “Potwierdzam obecny adres”, ale obecny adres jest pusty, albo nie spełnia wzorca adresu email, albo ma wartość “wpisz@adres.email” –
komentarz: Obecny adres email jest nieprawidłowy.

Zaznacz opcję “Chcę ustawić inny adres” i podaj prawidłowy adres email.
*w przypadku braku adresu email w polu tekstowym, albo nie spełnia wzorca adresu
email, albo ma wartość “wpisz@adres.email” – pole jest obwiedzione czerwoną ramką i komentarz: “Wprowadź poprawny adres email”

Adres wprowadzony w polu “Wpisz adres email” zostanie zaktualizowany na koncie zdającego, a sam zdający zostanie oznaczony, że wykonał aktualizację adresu. Nie będzie się dla takich
osób pojawiał komunikat o konieczności potwierdzenia emaila do momentu wymuszenia takiej weryfikacji z poziomu Administratora.
Potwierdzenie adresu mailowego spowoduje, że zdający sam będzie mógł zdecydować, czy podany przez szkołę adres jest prawidłowy. Jeżeli zauważy błąd będzie mógł go od razu
skorygować, a to spowoduje, że w razie potrzeby resetu hasła wiadomość z kodem aktywacyjnym przyjdzie na potwierdzony adres mailowy.”

W praktyce oznacza to, że osoby, które mają już założone konto na portalu zdającego muszę się na nie zalogować i potwierdzić adres email lub podać inny adres email. 

Osoby, które nie mają założonego konta w portalu zdającego proszone są o podejście do sekretariatu szkoły w celu odebrania kodu aktywacyjnego do portalu.