AKTUALNOŚCI


UWAGA III B

UWAGA III B

W dniu dzisiejszym tj. 18.10.2019 r. zajęcia dla s. III B zostały odwołane.

MATURA MAJ 2020

MATURA MAJ 2020

UWAGA!
Do 30 września 2019 r. czekamy na Wasze wstępne deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w MAJU 2020 r.
Termin składania deklaracji jest nieprzekraczalny.

Wyniki egzaminu maturalnego po sesji poprawkowej

Wyniki egzaminu maturalnego po sesji poprawkowej

Zapraszamy  jutro tj. 11.09.2019 r. po odbiór wyników egzaminu maturalnego po sesji poprawkowej

Sekretariat czynny od 7:30 – 14:30

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty, lub wypełniony druk upoważnienia dla innej osoby, pobrany z naszej strony internetowej.

 

 

 

 

UWAGA III B

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wyników egzaminu zawodowego

Poniżej zamieszczamy komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu:

„Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że osoby, które przystąpiły do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019 mogą w dniu 30 sierpnia 2019 r. odebrać wyniki egzaminu, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy w następujących miejscach:

 • uczeń
  – w szkole macierzystej (w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły),
 • absolwent
  – w szkole macierzystej (w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły), jeżeli szkoła macierzysta nie została zlikwidowana lub przekształcona,
 • słuchacz lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)
  – w siedzibie podmiotu, któremu została złożona deklaracja.

Pozostałym zdającym, którzy składali deklarację w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, dokumenty z wynikami zostaną wysłane przesyłką poleconą pod wskazany w deklaracji adres.

Indywidualne wyniki zdających w kwalifikacjach jednoliterowych będą dostępne od dnia 30 sierpnia 2019 roku od godz. 8:00 na stronie uczniowie.oke.poznan.pl. Loginy i hasła zostały przekazane dyrektorom szkół i placówek, a w przypadku osób, które składały deklarację przystąpienia do egzaminu w OKE w Poznaniu login i hasło należy odebrać osobiście w siedzibie Komisji.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Poznaniu nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).”

UWAGA III B

Egzaminy w sesji poprawkowej

Informujemy, że w dniu 29.08.2019 r. o godzinie 16:00 odbędą się egzaminy w sesji poprawkowej dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej.

 

 

Rady Pedagogiczne

Rady Pedagogiczne

Informujemy, że w dniu 29.08.2019 r. odbędą się posiedzenia Rad Pedagogicznych dla szkół:

 • Szkoła Podstawowa – godzina 17:30
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła policealna – godzina 16:15

Zapraszamy

UWAGA – EGZAMIN ZAWODOWY

UWAGA – EGZAMIN ZAWODOWY

DO DNIA 10.09.2019 R. NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODACH:

1. TECHNIK BHP (MS.12)

2. TECHNIK ARCHIWISTA (AU.64, AU.63)

3. TECHNIK INFORMATYK ( EE.08, EE.09)

 

UWAGA – EGZAMIN ZAWODOWY

EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI W SESJI POPRAWKOWEJ ODBĘDZIE SIĘ 20 SIERPNIA 2019 R. O GODZINIE 9.00, UL. BYDGOSKA 50.

PRZYPOMINAMY O WNIESIENIU OPŁATY W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NA KONTO PODANE NA STRONIE www.waw.zwa.pl