AKTUALNOŚCI


TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

RADA PEDAGOGICZNA LO I PSZ ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31.08.2018 R., O GODZ. 16.00

RADA PEDAGOGICZNA SP I GIM ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31.08.2018 R., O GODZ. 17.00

UL. BYDGOSKA 50, WAŁCZ

ZAPRASZAMY

Matura poprawkowa z matematyki

Matura poprawkowa z matematyki

Przypominamy, że w dniu 21.08.2018 r., o godz. 9.00 zostanie przeprowadzony egzamin maturalny poprawkowy z matematyki.

Prosimy o zabranie:

  • dowodu osobistego
  • kalkulatora prostego
  • długopisu z czarnym wkładem
  • linijki
  • cyrkla
Deklaracje egzaminu zawodowego – termin

Deklaracje egzaminu zawodowego – termin

Uwaga Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej

do 9 września 2018 r. należy złożyć deklarację o  przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej (styczeń – luty 2019 r. )

 

Deklaracja:

deklaracja_uczen1

DODATKOWE ZAJĘCIA DLA MATURZYSTÓW

DODATKOWE ZAJĘCIA DLA MATURZYSTÓW

UWAGA ABSOLWENCI!

Informujemy, że w dniach od 23 lipca do 27 lipca 2018 r.  od 16:00 ( po 4 godz.) zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia
z matematyki (20 godz.) dla osób, które mają możliwość powtórzenia egzaminu w sierpniu w sesji poprawkowej.

Zajęcia są bezpłatne.

Zapraszamy.

Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego

W dniu 3 lipca 2018 r. od godziny 11:00 będzie można odebrać wyniki egzaminu maturalnego.

Jednocześnie informujemy, że do 10 lipca 2018 r. należy złożyć deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym. (sierpień 2018 r. ) dot. osób, które nie zdały ww. egzaminu z jednego przedmiotu. (druk deklaracji w załączeniu)

Egzamin poprawkowy – matura1

 

Zapraszamy

 

 

Sekretariat

Sekretariat

Informujemy, że w dniach od 2 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. sekretariat będzie czynny od 9:00 – 14:00

Zapraszamy

KODY DOSTĘPU

KODY DOSTĘPU

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie  www.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma z sekretariatu szkoły.

Zapraszamy

UWAGA:

1. EGZAMIN MATURALNY
Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej).

2. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 31 sierpnia br. (nie wcześniej).

Rada Pedagogiczna szkół dla dorosłych

Rada Pedagogiczna szkół dla dorosłych

W dniu 16 czerwca 2018 roku o godz. 16.00 w Zespole Szkół Niepublicznych Wałeckiej Akademii odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna szkół dla dorosłych.

Zapraszamy.