AKTUALNOŚCI


SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

W  DNIU 09.06.2023 R. SEKRETARIAT BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

EGZAMIN ZAWODOWY

EGZAMIN ZAWODOWY

Przypominamy, że w dniu 01.06.2023 r. o godzinie 9:00

rozpocznie się egzamin zawodowy dla kwalifikacji BPO.01 oraz EKA.01. 

 

 

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

W DNIU 02.05.2023 R. SEKRETARIAT BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

UWAGA MATURZYŚCI.

UWAGA MATURZYŚCI.

Proszę o zgłaszanie się na egzaminy maturalne 30 minut przed rozpoczęciem danego egzaminu z dowodem osobistym.

Spóźnienie się na egzamin lub nieposiadanie dowodu osobistego będzie skutkowało nie wpuszczeniem Państwa na egzamin. 

KOMUNIKAT DYREKTORA W SPRAWIE OPŁAT

KOMUNIKAT DYREKTORA W SPRAWIE OPŁAT

 

Wałcz, 21.04.2023 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 45 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zada oświatowych ( Dz. U. z 2020r. poz. 17 ) Rada Powiatu w dniu 13.04.2023 r. podjęła Uchwałę Nr 171/493/2023/ED  w sprawie wysokości stawek dotacji na rok 2023 dla szkół i placówek niepublicznych.

W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich słuchaczy WAW do uczęszczania na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne

 (co najmniej 50% w danym miesiącu).

W przypadku nie uczęszczania słuchaczy na zajęcia dydaktyczne ( 50% w miesiącu) szkoła nie otrzyma na tych słuchaczy dotacji z ich własnej winy.

Informuję, że koszt zajęć dydaktycznych poniesionych przez szkołę jest stały i nie zależy od ilości słuchaczy na zajęciach.

Dla słuchaczy spełniających powyższy  warunek szkoła pozostaje nadal niepłatna.

Natomiast słuchacze, którzy nie spełnią powyższego warunku będą zobowiązani do zwrotu kosztów wynikających ze strat poniesionych przez szkołę w danym miesiącu.

Na podstawie informacji otrzymanej od Organu Dotującego Zespół Szkół Niepublicznych WAW od 01.05.2023 r. obowiązują nowe stawki, które wynoszą odpowiednio:

  • 46,90 zł miesięcznie dla słuchaczy LO
  • 68,75 zł miesięcznie dla słuchaczy Szkoły Policealnej na kierunkach Technik BHP

W  wyjątkowych, udokumentowanych  wypadkach losowych na pisemny wniosek słuchacza Szkoła może zwolnić  z ww. opłat (np. choroba, zagrożona ciąża).

Dyrektor ZSN WAW

                                                                                                                                  Jacek Łuszczyk

Komunikat opłaty na rok 2023

Opłata za egzamin maturalny

Opłata za egzamin maturalny

Informujemy, że do 28 kwietnia 2023 r.  należy wnieść opłatę za egzamin maturalny.
Opłatę można przelać na konto szkoły lub zapłacić osobiście gotówką w sekretariacie szkoły. 

 

INFORMACJA

INFORMACJA

UWAGA

DO DNIA 21.04.2023 R.  – ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU WOKÓŁ SZKOŁY.

WJAZD TYLKO OD UL. BYDGOSKIEJ.

PARKOWAĆ NALEŻY NA BOISKU.

UWAGA MATURZYŚCI.

Wyniki egzaminu zawodowego

Informujemy, że wyniki egzaminu zawodowego będzie można odbierać od 7 kwietnia 2023 r.

Deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu w sesji letniej

należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2023 r.