AKTUALNOŚCI


Egzamin zawodowy w sesji letniej – deklaracje

Egzamin zawodowy w sesji letniej – deklaracje

Informujemy, że do dnia 18 lutego 2019 należy złożyć deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej dla kwalifikacji wg „starej podstawy programowej”

A.68, A.63, A.64, Z.13

wg „nowej podstawy programowej”

AU.63 Technik Archiwista

EE.09 Technik Informatyk.

Odbiór świadectw ukończenia szkoły

Odbiór świadectw ukończenia szkoły

Informujemy, że od dnia 28 stycznia 2019 r. można odbierać świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Sekretariat czynny jest w godzinach od 7:45 – 14:00

Zapraszamy

Przypominamy Egzamin cz. praktyczna Technik Informatyk

Przypominamy, że w dniu 25.01.2019 r. o godz. 16:00 odbędzie się egzamin część praktyczna dla Technika Informatyka w Zespole Szkół nr 4 RCKU w budynku B sala nr 4

Prosimy zabrać ze sobą dowody osobiste

 

 

Terminy dodatkowe

Terminy dodatkowe

W dniu 19 stycznia 2019 r. od godz. 15.10 odbędą się   egzamin w terminie dodatkowym z m.in. Historii , Języka polskiego, Matematyki, Języka angielskiego oraz Podstaw prawa pracy.

 

 

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

W dniu 21.01.2019 r. Rada Pedagogiczna LO i PSZ – o godz. 16:30 w ZSN WAW ul. Bydgoska 50 w Wałczu

W dniu 24.01.2019 r. Rada Pedagogiczna SP i Gimnazjum o godz. 16:30 w ZSN WAW ul. Bydgoska 50 w Wałczu.

 

 

Komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Poniżej zamieszony został komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie przyjmowania opłat za egzamin maturalny

„Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 stycznia do 7 marca 2019 r. przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny. Na stronie internetowej OKE pod adresem https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm należy ustalić wysokość  opłaty oraz pobrać i wydrukować INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY. Wydrukowaną informację oraz kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w szkole, mają dodatkowo obowiązek  dostarczyć do dyrektora szkoły, w wyżej wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia opłaty.”

 

Termin egzaminów w terminie dodatkowym

Termin egzaminów w terminie dodatkowym

W dniu 5 stycznia 2019 r. zostaną przeprowadzone egzaminy w terminie dodatkowym z przedmiotów ogólnokształcących (j. polski, j. angielski, matematyka, wos).