AKTUALNOŚCI


UWAGA – EGZAMIN ZAWODOWY

UWAGA – EGZAMIN ZAWODOWY

DO DNIA 10.09.2019 R. NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODACH:

1. TECHNIK BHP (MS.12)

2. TECHNIK ARCHIWISTA (AU.64, AU.63)

3. TECHNIK INFORMATYK ( EE.08, EE.09)

 

UWAGA – EGZAMIN ZAWODOWY

EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI W SESJI POPRAWKOWEJ ODBĘDZIE SIĘ 20 SIERPNIA 2019 R. O GODZINIE 9.00, UL. BYDGOSKA 50.

PRZYPOMINAMY O WNIESIENIU OPŁATY W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NA KONTO PODANE NA STRONIE www.waw.zwa.pl

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie sesji poprawkowej w sierpniu 2019 r.

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie sesji poprawkowej w sierpniu 2019 r.

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” – sierpień 2019

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

1.    Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko z przedmiotów obowiązkowych.

2.    Prawo przystąpienia do egzaminu „poprawkowego” w 2019 r. przysługuje:

a) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „nowej” formule
w sytuacji, gdy na dzień 4 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny),
do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony
oraz przystąpił do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, który także nie był unieważniony,

b) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „starej” formule
w sytuacji, gdy na dzień 4 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny),
do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony.

3.    Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć nie później niż do dnia
11 lipca 2019 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole
albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w maju bieżącego roku
składał bezpośrednio w OKE.

Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „nowej” formule
(Załącznik 7a_N)   Druk do pobrania …

Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „starej” formule
(Załącznik 7b_S)   Druk do pobrania …

Egzaminy „poprawkowe” przeprowadzone będą w następujących terminach:

–    egzaminy pisemne:   20 sierpnia 2019 r. (wtorek), początek godz. 9.oo
–    egzaminy ustne:       20 – 21 sierpnia 2019 r. (wg harmonogramów ustalonych w szkołach)

w macierzystych szkołach zdających.

Egzamin w terminie „poprawkowym” nie podlega dodatkowej opłacie.

Informacje organizacyjne adresowane do pp. Dyrektorów szkół, dotyczące przeprowadzenia w sierpniu 2019 r. „poprawkowego” egzaminu maturalnego, są dostępne w serwisie internetowym Komisji po zalogowaniu.

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie sesji poprawkowej w sierpniu 2019 r.

Loginy i hasła dla zdających egzamin maturalny

W sekretariacie szkoły można odbierać loginy i hasła do systemu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej by móc zobaczyć swoje wyniki
z egzaminu maturalnego, które zostaną udostępnione 4 lipca 2019 r.  Serdecznie zapraszamy.

Odbiór wyników Egzaminu Maturalnego

Odbiór wyników Egzaminu Maturalnego

Informujemy, że odbiór wyników egzaminu maturalnego odbywać się będzie w dniu 4 lipca 2019 r. od godziny 12:00

Przy odbiorze wyników należy okazać się dowodem osobistym, bądź mieć przy sobie upoważnienie do odbioru wyników, pobrane z naszej strony internetowej.

Ponadto informujemy, że możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (tj. sierpień) mają te osoby, które przystąpiły do wszystkich egzaminów w sesji majowej, lecz nie uzyskały pozytywnego wyniku tylko z jednej części egzaminu (części ustnej lub pisemnej). 

Deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu w sierpniu należy złożyć do 11 lipca 2019 r. w sekretariacie szkoły.

 

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie sesji poprawkowej w sierpniu 2019 r.

Odbiór świadectw Technik Informatyk

Informujemy, że można odbierać świadectwa ukończenia Policelanej Szkoły Zawodowej Technik Informatyk w sekretariacie szkoły.

Sekretariat  w czasie wakacji czynny od 7:30 – 14:00

PRZYPOMNIENIE ! EGZAMIN ZAWODOWY 17-18 i 29 czerwca 2019 r.

PRZYPOMNIENIE ! EGZAMIN ZAWODOWY 17-18 i 29 czerwca 2019 r.

PRZYPOMNIENIE

 

Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie odbywać się będzie w dniach:

17 czerwca godz. 9:00 dla kwalifikacji A.63 oraz AU.63 – Technik Archiwista – cz. praktyczna

18 czerwca godz. 10:00 dla kwalifikacji  EE.08 –Technik Informatyk ; AU.63 – Technik Archiwista – cz. pisemna

 

18 czerwca godz. 14:00 – dla kwalifikacji EE.09 –Technik Informatyk
cz. pisemna

29 czerwca godz. 12:00  dla kwalifikacji EE.09 – Technik Informatyk
cz. praktyczna

Ponadto przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty za ww. egzamin.

RADA PEDAGOGICZNA SP. I GIM.

RADA PEDAGOGICZNA SP. I GIM.

RADA PEDAGOGICZNA SP. I GIM. ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.06.2019 R., GODZ. 16.30, UL. BYDGOSKA 50, WAŁCZ

ZAPRASZAMY

Egzamin poprawkowy z matematyki

Egzamin poprawkowy z matematyki

Informujemy, że w dniu 18.05.2019 r. o godz. 15:00  odbędzie egzamin poprawkowy dla IV s. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

 

RADA PEDAGOGICZNA SP. I GIM.

Rada Pedagogiczna szkół dla dorosłych

Spotkanie Rady Pedagogicznej szkół dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące oraz Policealna Szkoła Zawodowa
odbędzie się 15 czerwca 2019 r. o godz. 16:00