AKTUALNOŚCI


17 czerwca 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

Informujemy, że sekretariat Wałeckiej Akademia Wiedzy w dniu 17 czerwca 2022 r. będzie czynny od godziny 8:00 do 12:00

Za utrudnienia przepraszamy

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY POLICEALNEJ I LO DLA DOROSŁYCH

KOMUNIKAT DYREKTORA W SPRAWIE OPŁAT

 

Wałcz, 28.04.2022 r.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 45 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2020r. poz. 17 ) Rada Powiatu w dniu 14.04.2022r. podjęła Uchwałę Nr 124/353/2022/ED  w sprawie wysokości stawek dotacji na rok 2022 dla szkół i placówek niepublicznych.

 

W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich słuchaczy WAW do uczęszczania na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne (co najmniej 50% w danym miesiącu).

W przypadku nie uczęszczania słuchaczy na zajęcia dydaktyczne ( 50% w miesiącu) szkoła nie otrzyma na tych słuchaczy dotacji z ich własnej winy.

Informuję, że koszt zajęć dydaktycznych poniesionych przez szkołę jest stały i nie zależy od ilości słuchaczy na zajęciach.

Dla słuchaczy spełniających powyższy  warunek szkoła pozostaje nadal niepłatna.

Natomiast słuchacze, którzy nie spełnią powyższego warunku będą zobowiązani do zwrotu kosztów wynikających ze strat poniesionych przez szkołę w danym miesiącu.

Na podstawie informacji otrzymanej od Organu Dotującego Zespół Szkół Niepublicznych WAW od 01.05.2022 r. obowiązują nowe stawki, które wynoszą odpowiednio:

  • 56,55 zł miesięcznie dla słuchaczy LO
  • 83,26 zł miesięcznie dla słuchaczy Szkoły Policealnej na kierunkach Technik BHP oraz Technik Administracji.

W  wyjątkowych, udokumentowanych  wypadkach losowych na pisemny wniosek słuchacza Szkoła może zwolnić  z ww. opłat (np. choroba, zagrożona ciąża).

 

                                                                                                                                   Dyrektor ZSN WAW

                                                                                                                                  Jacek Łuszczyk

KOMUNIKAT DYREKTORA W SPRAWIE OPŁAT

17 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu

15.04.2022 r.

sekretariat szkoły czynny będzie od 8:00 do 12:00.

 

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY POLICEALNEJ I LO DLA DOROSŁYCH

EGZAMIN ZAWODOWY EKA.01 – PRÓBA

UWAGA

TECHNIK ADMINISTRACJI

W DNIU 22.04.2022 R. O GODZ. 16.00, W SALI NR 28 ODBĘDZIE SIĘ PRÓBNY EGZAMIN SZKOLENIOWY

(FORMA ELEKTRONICZNA) W KWALIFIKACJI EKA.01.

HARMONOGRAM – MATURA 2022

HARMONOGRAM – MATURA 2022

 

EGZAMINY MATURALNE 2022r.

PRZEDMIOT DATA GODZ. NR SALI
J.POLSKI  – POZIOM PODSTAWOWY 04.V.

ŚRODA

9:00 7*
9*
MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY 05. V.

CZWARTEK

9:00 7*
8*
9*
J.ANGIELSKI  – POZIOM PODSTAWOWY 06. V.

PIĄTEK

9:00 7*
9*
J.ANGIELSKI  – POZIOM ROZSZERZONY 09. V.

PONIEDZIAŁEK

9:00 7
J.POLSKI  – POZIOM ROZSZERZONY 10.V

WTOREK

9:00 28
MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY 11.V

ŚRODA

9:00 28
BIOLOGIA – POZIOM ROZSZERZONY

 

12.V

CZWARTEK

9:00 28
WOS – POZIOM ROZSZERZONY

 

13.V

PIĄTEK

9:00 28
HISTORIA – POZIOM ROZSZERZONY

 

17. V.

WTOREK

9:00 28
GEOGRAFIA- POZIOM ROZSZERZONY

 

18.V

ŚRODA

9:00 7

*Informacja w której sali znajdują się zdający jest dostępna w sekretariacie szkoły.

HARMONOGRAM EGZAMINY MATURALNE