AKTUALNOŚCI


PRZYPOMNIENIE ! EGZAMIN ZAWODOWY 17-18 i 29 czerwca 2019 r.

PRZYPOMNIENIE ! EGZAMIN ZAWODOWY 17-18 i 29 czerwca 2019 r.

PRZYPOMNIENIE

 

Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie odbywać się będzie w dniach:

17 czerwca godz. 9:00 dla kwalifikacji A.63 oraz AU.63 – Technik Archiwista – cz. praktyczna

18 czerwca godz. 10:00 dla kwalifikacji  EE.08 –Technik Informatyk ; AU.63 – Technik Archiwista – cz. pisemna

 

18 czerwca godz. 14:00 – dla kwalifikacji EE.09 –Technik Informatyk
cz. pisemna

29 czerwca godz. 12:00  dla kwalifikacji EE.09 – Technik Informatyk
cz. praktyczna

Ponadto przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty za ww. egzamin.

RADA PEDAGOGICZNA SP. I GIM.

RADA PEDAGOGICZNA SP. I GIM.

RADA PEDAGOGICZNA SP. I GIM. ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.06.2019 R., GODZ. 16.30, UL. BYDGOSKA 50, WAŁCZ

ZAPRASZAMY

Egzamin poprawkowy z matematyki

Egzamin poprawkowy z matematyki

Informujemy, że w dniu 18.05.2019 r. o godz. 15:00  odbędzie egzamin poprawkowy dla IV s. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

 

Rada Pedagogiczna szkół dla dorosłych

Rada Pedagogiczna szkół dla dorosłych

Spotkanie Rady Pedagogicznej szkół dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące oraz Policealna Szkoła Zawodowa
odbędzie się 15 czerwca 2019 r. o godz. 16:00

 

 

Egzaminy w terminie dodatkowym

Egzaminy w terminie dodatkowym

Informujemy, że w sobotę tj. 27.04.2019 r. odbywać się będą ze wszystkich przedmiotów egzaminy w terminie dodatkowym dla VI s. LO.

 

Rada Pedagogiczna VI s. LO

Rada Pedagogiczna VI s. LO

Informujemy, że w dniu 27.04.2019 r. o godz. 15:00 odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna VI semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

Zapraszamy.

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat w okresie świąt czynny w godzinach:

Czwartek 18.04.20197:45 – 14:00

Piątek 19.04.20197:45 – 11 :00

Sobota 20.04.2019nieczynny

Poniedziałek 22.04.2019nieczynny

Wtorek 23.04.20197:45 – 14:00

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

KOMUNIKAT DYREKTORA

Wałcz, 09.04.2019 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA

        Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 45 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zada oświatowych ( Dz. U. poz. 2203 z 2018 r. poz. 2245) Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 16/35/2019 ( z dnia 09.04.2019r.) w sprawie wysokości stawek dotacji na rok 2019 dla szkół i placówek niepublicznych.

W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich słuchaczy WAW do uczęszczania na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne

 (co najmniej 50% w danym miesiącu).

W przypadku nie uczęszczania słuchaczy na zajęcia dydaktyczne ( 50% w miesiącu) szkoła nie otrzyma na tych słuchaczy dotacji z ich własnej winy.

Informuję, że koszt zajęć dydaktycznych poniesionych przez szkołę jest stały i nie zależy od ilości słuchaczy na zajęciach.

Dla słuchaczy spełniających powyższy  warunek szkoła pozostaje nadal niepłatna.

Natomiast słuchacze, którzy nie spełnią powyższego warunku będą zobowiązani do zwrotu kosztów wynikających ze strat poniesionych przez szkołę w danym miesiącu.

Na podstawie informacji otrzymanej od Organu Dotującego Zespół Szkół Niepublicznych WAW od 9.04.2019 r. obowiązują nowe stawki:

  • 86,30 zł miesięcznie dla słuchaczy LO
  • 114,74 zł miesięcznie dla słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej na kierunkach Technik BHP i Technik Administracji
  • 176,38 zł miesięcznie dla słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej na kierunkach Technik Informatyk i Technik Archiwista.

 

W  wyjątkowych, udokumentowanych  wypadkach losowych na pisemny wniosek słuchacza szkoła może zwolnić  z ww. opłat (np. choroba, zagrożona ciąża).

                                                                                                                             Dyrektor ZSN WAW

                                                                                                                                  Jacek Łuszczyk