AKTUALNOŚCI


Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat w okresie świąt czynny w godzinach:

Czwartek 18.04.20197:45 – 14:00

Piątek 19.04.20197:45 – 11 :00

Sobota 20.04.2019nieczynny

Poniedziałek 22.04.2019nieczynny

Wtorek 23.04.20197:45 – 14:00

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

KOMUNIKAT DYREKTORA

Wałcz, 09.04.2019 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA

        Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 45 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zada oświatowych ( Dz. U. poz. 2203 z 2018 r. poz. 2245) Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 16/35/2019 ( z dnia 09.04.2019r.) w sprawie wysokości stawek dotacji na rok 2019 dla szkół i placówek niepublicznych.

W związku z powyższym zobowiązuje się wszystkich słuchaczy WAW do uczęszczania na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne

 (co najmniej 50% w danym miesiącu).

W przypadku nie uczęszczania słuchaczy na zajęcia dydaktyczne ( 50% w miesiącu) szkoła nie otrzyma na tych słuchaczy dotacji z ich własnej winy.

Informuję, że koszt zajęć dydaktycznych poniesionych przez szkołę jest stały i nie zależy od ilości słuchaczy na zajęciach.

Dla słuchaczy spełniających powyższy  warunek szkoła pozostaje nadal niepłatna.

Natomiast słuchacze, którzy nie spełnią powyższego warunku będą zobowiązani do zwrotu kosztów wynikających ze strat poniesionych przez szkołę w danym miesiącu.

Na podstawie informacji otrzymanej od Organu Dotującego Zespół Szkół Niepublicznych WAW od 9.04.2019 r. obowiązują nowe stawki:

  • 86,30 zł miesięcznie dla słuchaczy LO
  • 114,74 zł miesięcznie dla słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej na kierunkach Technik BHP i Technik Administracji
  • 176,38 zł miesięcznie dla słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej na kierunkach Technik Informatyk i Technik Archiwista.

 

W  wyjątkowych, udokumentowanych  wypadkach losowych na pisemny wniosek słuchacza szkoła może zwolnić  z ww. opłat (np. choroba, zagrożona ciąża).

                                                                                                                             Dyrektor ZSN WAW

                                                                                                                                  Jacek Łuszczyk

 

 

UWAG LO II – egzamin z informatyki

UWAG LO II – egzamin z informatyki

W dniu 12.04.2019 r. odbędzie się egzamin z informatyki dla II s. LO.

I grupa od nr 1 do nr 12 od godz. 16.00 – 17.25

II grupa od nr 13 do nr 24 od godz. 17.30 – 18.35

III grupa od nr 25 do nr 35 od godz. 18.40 – 19.40

Termin dodatkowy VI s. LO

Termin dodatkowy VI s. LO

Termin dodatkowy z historii i języka angielskiego dla VI s. Liceum ogólnokształcącego – 6 kwietnia 2019 r.

 

 

UWAGA T. ARCHIWISTA

UWAGA T. ARCHIWISTA

W dniu 30.03.2019 r. zajęcia dla T. Archiwisty odbędą się w PWSZ, ul. Woj. Polskiego 99, budynek 4, sala nr 4.

Odbiór wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Odbiór wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Informujemy, że w dniu 22 marca 2019 r. będzie można odebrać wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do którego przystąpili Państwo w styczniu 2019 r.

Jeśli ktoś z Państwa nie może w tym dniu odebrać wyniku, może wcześniej zgłosić się do sekretariatu WAW ,po odbiór loginu i hasła do strefy absolwenta.

Osoby, który nie zdały egzaminu mają 7 dni (do 29.03.2019 r.) na zgłoszenie chęci przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec/ lipiec

Zapraszamy.

Terminy wniesienia opłaty za egzamin maturalny

Terminy wniesienia opłaty za egzamin maturalny

Informujemy, że w terminie do 19 kwietnia 2019 r. należy wnieść opłatę za egzamin maturalny.

Opłatę można wpłacić na konto Wałeckiej Akademii Wiedzy

Bank Pekao o/Wałcz 31 1240 3712 1111 0010 5675 3841

lub w sekretariacie szkoły.

 

Terminy egzaminów maturalnych  2019 r.

Terminy egzaminów maturalnych 2019 r.

Informujemy, że w gablocie szkoły zostały zamieszczone szczegółowe terminy egzaminów  maturalnych w części ustnej i pisemnej.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

Aktualności