AKTUALNOŚCI


Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego

W dniu 3 lipca 2018 r. od godziny 11:00 będzie można odebrać wyniki egzaminu maturalnego.

Jednocześnie informujemy, że do 10 lipca 2018 r. należy złożyć deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym. (sierpień 2018 r. ) dot. osób, które nie zdały ww. egzaminu z jednego przedmiotu. (druk deklaracji w załączeniu)

Egzamin poprawkowy – matura1

 

Zapraszamy

 

 

Sekretariat

Sekretariat

Informujemy, że w dniach od 2 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. sekretariat będzie czynny od 9:00 – 14:00

Zapraszamy

KODY DOSTĘPU

KODY DOSTĘPU

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie  www.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma z sekretariatu szkoły.

Zapraszamy

UWAGA:

1. EGZAMIN MATURALNY
Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej).

2. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 31 sierpnia br. (nie wcześniej).

Rada Pedagogiczna szkół dla dorosłych

Rada Pedagogiczna szkół dla dorosłych

W dniu 16 czerwca 2018 roku o godz. 16.00 w Zespole Szkół Niepublicznych Wałeckiej Akademii odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna szkół dla dorosłych.

Zapraszamy.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 w sali nr 7 (PWSZ ul. Bydgoska 50) odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 

Zapraszamy

 

 

Wyniki egzaminu zawodowego 2018 r.

Wyniki egzaminu zawodowego 2018 r.

W dniu 23 marca 2018 r. od godziny 9:00 – 12:30 będą wydawane wyniki egzaminu zawodowego z sesji styczeń 2018 r.

a kto nie zdąży odebrać wyniku jutro zapraszamy od poniedziałku do piątku  od godziny 7:30 – 14:30

Zapraszamy 😉

 

 

GODZINY URZĘDOWANIA DYREKTORA

GODZINY URZĘDOWANIA DYREKTORA

Godziny urzędowania Dyrektora

WTOREK – od 7.00 do 9.30

ŚRODA – od 11.30 do 17.30

CZWARTEK – 8.45 do 14.00

PIĄTEK – od 13.15 do 17.30 (w dniu zjazdów do 20.00)

SOBOTA (w dniu zjazdów) – od 8.30 do 17.00 

 

Egzamin Zawodowy 2018

Egzamin Zawodowy 2018

Deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego  2018  należy złożyć do dnia 09.09.2017 r.

Technik Archiwista – A.64

Technik BHP – Z.13