Przypominamy o opłaceniu czesnego !

Wszystkie osoby, które nie dokonały opłaty zostały poinformowane telefonicznie lub przez sms. 

Czesne należy wpłacić do 15 każdego m-ca za miesiąc z „góry” . 

Płatność możliwa w sekretariacie szkoły (gotówką) lub na konto szkoły. 

Jeśli płatności dokonuje się na konto szkoły proszę w tytule wpisać: „Imię i Nazwisko (za kogo) i miesiąc (za jaki dokonywany jest przelew).