Informujemy, że do dnia 7 lutego 2022 r. należy złożyć deklarację o ponowne przystąpienie absolwenta do egzaminu maturalnego
w maju 2022 r.

Deklaracja dostępna jest w sekretariacie szkoły.