Informujemy, że do dnia 30 września 2021 r. należy złożyć deklarację do egzaminu maturalnego w maju 2022 r.

Deklaracja dostępna jest w sekretariacie szkoły.