Informujemy, że do 7 lutego 2022 r. należy złożyć deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu zawodowego Technik BHP  w kwalifikacji BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Deklaracja dostępna jest w sekretariacie szkoły.