w dniu 14.01.2023 r. 

odbędzie się egzamin klasyfikacyjny (V C) oraz egzamin w terminie dodatkowym (wszyscy którzy nie przystąpili do egzaminu (V ABC oraz III B)
z historii w sali nr 9 od godz. 13.00.