EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI W SESJI POPRAWKOWEJ ODBĘDZIE SIĘ 20 SIERPNIA 2019 R. O GODZINIE 9.00, UL. BYDGOSKA 50.

PRZYPOMINAMY O WNIESIENIU OPŁATY W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NA KONTO PODANE NA STRONIE www.waw.zwa.pl