Deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego  2018  należy złożyć do dnia 09.09.2017 r.

Technik Archiwista – A.64

Technik BHP – Z.13