Egzamin zawodowy sesja maj-czerwiec 2020 r.
Dla absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w sesji: styczeń 2020.

Do dnia 27.03.2020 r. należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach T. BHP oraz T. Archiwista.