Uwaga! Słuchacze 

Informujemy, że egzamin zawodowy dla kierunku Technik BHP ( kwalifikacja BPO.01) odbędzie się w terminach:

  • Cześć praktyczna 09.01.2024 r. o godz. 9:00 w sali nr 28
  • Część pisemna ( „komputerowa”) 11.01.2024 r. o godz. 9:00 w sali nr 28

warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie opłaty w wysokości 50,00 zł. za każdą część. Jednocześnie przypominamy, że na egzamin należy przyjść przynajmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem i posiadać dokument tożsamości.