W DNIU 08.09.2021 R., OD GODZ. 10.00

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE T. BHP.