EGZAMIN ZAWODOWY – SESJA STYCZEŃ/LUTY 2021

 

KWALIFIKACJA MS.12 BPO.01 BPO.01  

BPO.01

 

CZĘŚĆ praktyczna praktyczna pisemny  

pisemny

 

DATA 11.01.2021r. 11.01.2021r. 12.01.2021r.  

12.01.2021r.

 

GODZINA 13:00 09:00 10:00  

14:00

 

CZAS 120 min. 120 min. 60 min.  

60 min.

 

SALA 7 7 28 28
ZDAJĄCY     od nr 1 do 12 (nr z dziennika) od nr 13 do końca

Proszę o uregulowanie opłaty za egzamin zawodowy do dnia 31.12.2020 r.

MS.12 (część praktyczna) – 50,00 zł.

BPO.01 (część praktyczna + pisemna) – 100,00 zł.

Opłatę można przelać na konto szkoły.

Nr konta bankowego:
UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO DLA WPŁAT DOKONYWANYCH PRZEZ SŁUCHACZY:

Bank Pekao o/Wałcz

31 1240 3712 1111 0010 5675 3841

TABELA EGZAMIN ZAWODOWY STYCZEŃ 2021