Informujemy, że do dnia 18 lutego 2019 należy złożyć deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej dla kwalifikacji wg „starej podstawy programowej”

A.68, A.63, A.64, Z.13

wg „nowej podstawy programowej”

AU.63 Technik Archiwista

EE.09 Technik Informatyk.