ODBIÓR WYNIKÓW Z EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI STYCZEŃ 2021 – 31.03.2021 R. OD GODZ. 12.00.

DO DNIA 08.04.2021 R. NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO NIEZDANEJ CZĘŚCI EGZAMINU ZAWODOWEGO.

ZAPRASZAMY