ZAPRASZAMY PO ODBIÓR WYNIKÓW Z EGZAMINU ZAWODOWEGO.