Informujemy, że w dniu 29.08.2019 r. o godzinie 16:00 odbędą się egzaminy w sesji poprawkowej dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej.