Informujemy, że w sobotę tj. 27.04.2019 r. odbywać się będą ze wszystkich przedmiotów egzaminy w terminie dodatkowym dla VI s. LO.