Pragniemy poinformować, iż w miarę możliwości na naszej stronie internetowej w zakładce MATERIAŁY będziemy zamieszczać przedmiotowe karty pracy do samodzielnych ćwiczeń.