WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT NAUCZANIA ZDALNEGO PODANE BĘDĄ W NASTĘPNYM KOMUNIKACIE.

PROSZĘ OBSERWOWAĆ STRONĘ INTERNETOWĄ SZKOŁY.