ZGODNIE Z KOMUNIKATEM MEN Z DNIA 11.03.2020 R. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ PRZY ZSN WAW W WAŁCZU ZOSTAJĄ ZAWIESZONE OD 12.03.2020 R. DO 25.03.2020 R.