Wałcz, dnia 23.11.2020 r.

 

          KOMUNIKAT DYREKTORA

 

                                                                                              Szanowni Państwo.

W związku z rozpoczynająca się sesją egzaminacyjną, przypominam iż warunkiem przystąpienia do egzaminów semestralnych, jest frekwencja na poziomie min. 50% z danego przedmiotu.

W obecnej sytuacji – nauczania zdalnego, potwierdzeniem Państwa obecności na zajęciach, jest wykaz logowania w aplikacji Teams.

 

                                                                                                                                        Z poważaniem:

                                                                                                                                       Dyrektor ZSN WAW

                                                                                                                                       Jacek Łuszczyk