KOMUNIKAT DYREKTORA

W SPRAWIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOSĆ

 

Szanowni słuchacze, na podstawie

1)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

2)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

informuje, iż w czasie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy w Wałczu, nauka będzie realizowana na odległość.

Nauka prowadzona na odległość, realizowana będzie z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli na stronie www.waw.zwa.pl  (zakładka materiały), wysyłanych na maile grupowe (podane przez starostów grup) oraz za pomocą platformy edukacyjnej www.epodreczniki.pl (rekomendowanej przez MEN). Przypominam także o możliwości korzystania z materiałów zamieszczonych na stronach Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Na stronie  www.waw.zwa.pl, zamieszczane będą plany kolejnych zjazdów – zajęcia będą miały charakter konsultacji drogą elektroniczną, bądź telefoniczną. Nauczyciele, w wyznaczonych zgodnie z planem godzinach, będą do państwa dyspozycji. Proszę zapoznać się z wysłanymi przez nich materiałami i konsultować się w przypadku jakichkolwiek trudności bądź niejasności.

Nauczyciele również poinformują Państwa, o sposobie monitorowania postępów i weryfikowaniu wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów.

Na dzień dzisiejszy, zakładam iż egzaminy semestralne dla semestru VI LO dla dorosłych odbywać się będą drogą emailową lub online.

O wszystkich zmianach, będziemy informować Państwa na bieżąco w kolejnych komunikatach.

Życzę Państwu owocnej pracy, a przede wszystkim dużo pogody ducha i jeszcze więcej zdrowia, w tym trudnym czasie.

Z poważaniem:

Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych

Wałecka Akademia Wiedzy w Wałczu

Jacek Łuszczyk.