W załączeniu zamieszczamy komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie przyborów i materiałów pomocniczych na egzaminie maturalnym w terminie poprawkowym.

                ↓

Komunikat Dyrektor CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych