W ZAŁĄCZNIKU KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2021 R.

komunikat_o_przyborach_e8_em_2021