Wałcz, dnia 13.01.2021r.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

W SPRAWIE

EGZAMINU MATURALNEGO 2021r.

 

Szanowni Państwo.

W związku z trwająca sytuacją epidemiologiczną, nastąpiły zmiany w organizacji Egzaminu Maturalnego 2021.

Obligatoryjnie z mocy prawa, zrezygnowano z egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego – zostają one w deklaracjach automatycznie anulowane.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, muszą Państwo złożyć w Sekretariacie ZSN WAW korektę deklaracji 1a (tzw. wrześniowej), do dnia 8 lutego 2021r.

Korektę można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 13. Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, korektę deklaracji, można składać również w piątki 15.01, 22.01, w godzinach 16 – 19, lub w soboty 16.01, 23.01, w godzinach 9 – 13.

 

Z poważaniem:

Dyrektor ZSN WAW

Jacek Łuszczyk   

.Komunikat Dyrektora 13.01.2021docx