W związku z komunikatem MEN w sprawie matury ( odbędzie się ona jedynie w formie pisemnej ) od opłaty, którą Państwo muszą uregulować w szkole proszę odliczyć kwotę tj. 50,00 za każdy egzamin ustny.

Osobom, które zapłaciły za egzamin maturalny w formie ustnej zwrócimy pieniądze.

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji jaką kwotę należy wpłacić.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły.