KOMUNIKAT DYREKTORA W SPRAWIE OPŁAT

 W Zespole Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy

obowiązują następujące  opłaty :

 • Legitymacja szkolna – 10,00 zł
 • indeks – 10,00 zł
 • dzienniczek praktyki zawodowej – 10,00 zł
 • Egzaminy poprawkowe lub w innym terminie niż ustalony

przez dyrektora szkoły – 50,00 zł

Egzaminy klasyfikacyjne:

 • jeżeli słuchacz ma do zdania 1-2 egzaminy – 20,00 zł
 • za każdy egzamin, jeżeli słuchacz ma do zdania 3-4 egzaminy

 – po 15,00 zł

 • za każdy egzamin, jeżeli słuchacz ma do zdania 5 lub więcej

egzaminów – po 10,00 zł

 • egzamin maturalny – w wysokości 300,00 zł za przedmioty

obowiązkowe ( 6 egzaminów x 50,00 zł) oraz 50,00 za każdy

dodatkowy przedmiot

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
 • w wysokości opłaty ustalonej przez ośrodek egzaminacyjny:

– część praktyczna – 50, 00 zł

– część pisemna – 50,00 zł

 • duplikat świadectwa – 26, 00 zł
 • duplikat legitymacji – 9,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KOMUNIKAT DYREKTORA W SPRAWIE OPŁAT