SŁUCHACZE SEMESTRÓW VIA I VI B, Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWA GRUPY ZOSTAJĄ POŁĄCZONE W SEMESTR VI AB. ZAJĘCIA DLA PAŃSTWA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SALI NR 7.