INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Szanowni Państwo słuchacze semestru VI A i VI B oraz absolwenci ZSN WAW, zdający egzamin maturalny z przedmiotu matematyka.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom postanowiliśmy zorganizować kurs przygotowujący do tegorocznego egzaminu maturalnego z matematyki.

Kurs w wymiarze 15 godzin lekcyjnych, odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji Teams. Przewidujemy cykl trzech spotkań po 5 godzin lekcyjnych w następujących terminach 9 kwietnia (piątek), 16 kwietnia (piątek), 23 kwietnia (piątek).

Zajęcia będą odbywać się w godzinach 16 – 20.

 

Słuchacze semestrów VIA i VIB za udział w całym kursie wnoszą jedynie opłatę w wysokości 25zł , natomiast opłata dla absolwentów z lat poprzednich wynosi 50 zł.

Wpłaty można dokonać w sekretariacie Szkoły lub przelewem na numer konta podany na naszej stronie internetowej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt drogą mailową, na adres waw_walcz@vp.pl.

W temacie wiadomości proszę wpisać ,,KURS MATURALNY”. W treści maila, proszę podać imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego.

 

Wszystkich chętnych prosimy o złożenie deklaracji do dnia 20.03.2021r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

 

KURS MATURALNY MATEMATYKA