W sekretariacie szkoły można odbierać loginy i hasła do systemu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej by móc zobaczyć swoje wyniki
z egzaminu maturalnego, które zostaną udostępnione 4 lipca 2019 r.  Serdecznie zapraszamy.