IMIENNY HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI USTNEJ ZNAJDUJE SIĘ W GABLOCIE SZKOŁY.