Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych Wałeckiej Akademii Wiedzy Informuje, że w linku

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/rok-szkolny-2023-2024/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2024-r/   

opublikowana przez CKE jest lista jawnych zadań na 2024 r. na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego i innych języków (poza językami obcymi nowożytnymi)