INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Do dnia 30.09.2017 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację

przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2018 r.