UWAGA!
Do 30 września 2019 r. czekamy na Wasze wstępne deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w MAJU 2020 r.
Termin składania deklaracji jest nieprzekraczalny.