Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 10 września 2021 r.