Zapraszamy po odbiór wyników z matury poprawkowej  – 30.09.2020 r. od godz. 10.00.