Informujemy, że można odbierać świadectwa ukończenia Policelanej Szkoły Zawodowej Technik Informatyk w sekretariacie szkoły.

Sekretariat  w czasie wakacji czynny od 7:30 – 14:00