Informujemy, że od dnia 28 stycznia 2019 r. można odbierać świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Sekretariat czynny jest w godzinach od 7:45 – 14:00

Zapraszamy