Świadectwa ukończenia LO należy odebrać w dniach 28-30.04.2020 r., po uprzednim telefonie do szkoły.

Jeżeli nie mogą Państwo odebrać świadectwa osobiście, to prosimy aby przysłana przez Państwa dana osoba miała przy sobie upoważnienie, które znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce materiały (druki) oraz dowód osobisty.