Informujemy, że odbiór wyników egzaminu maturalnego odbywać się będzie w dniu 4 lipca 2019 r. od godziny 12:00

Przy odbiorze wyników należy okazać się dowodem osobistym, bądź mieć przy sobie upoważnienie do odbioru wyników, pobrane z naszej strony internetowej.

Ponadto informujemy, że możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (tj. sierpień) mają te osoby, które przystąpiły do wszystkich egzaminów w sesji majowej, lecz nie uzyskały pozytywnego wyniku tylko z jednej części egzaminu (części ustnej lub pisemnej). 

Deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu w sierpniu należy złożyć do 11 lipca 2019 r. w sekretariacie szkoły.