Przypominamy, że w sekretariacie szkoły są do odebrania wyniki egzaminu zawodowego przeprowadzonego w czerwcu 2023 r.

Zapraszamy za odbiór z dowodem osobistym. 

W celu przystąpienia ponownie do egzaminu zawodowego w sesji styczniowej 2024 r. należy do 15 września złożyć deklarację o powtarzanie.