W poniższym załączniku znajduje się wiadomość od OKE w Poznaniu dotycząca wniesienia opłaty za egzamin maturalny 2018 r.