PRZYPOMINAMY O DOKONANIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM – DO DNIA 31.08.2020 R.