Proszę o dokonanie opłaty za egzamin zawodowy do dnia 31.05.2020 r.