Informujemy, że do dnia 7 lutego 2018 r. należy ostatecznie złożyć deklarację o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.