AKTUALNOŚCI


Deklaracje egzaminu zawodowego – termin

Uwaga Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej do 9 września 2018 r. należy złożyć deklarację o  przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej (styczeń - luty 2019 r. )   Deklaracja:...

czytaj dalej

DODATKOWE ZAJĘCIA DLA MATURZYSTÓW

UWAGA ABSOLWENCI! Informujemy, że w dniach od 23 lipca do 27 lipca 2018 r.  od 16:00 ( po 4 godz.) zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z matematyki (20 godz.) dla osób, które mają możliwość powtórzenia egzaminu w sierpniu w sesji poprawkowej. Zajęcia są bezpłatne....

czytaj dalej

Wyniki egzaminu maturalnego

W dniu 3 lipca 2018 r. od godziny 11:00 będzie można odebrać wyniki egzaminu maturalnego. Jednocześnie informujemy, że do 10 lipca 2018 r. należy złożyć deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. (sierpień 2018 r. ) dot. osób,...

czytaj dalej

Technik informatyk

Perspektywy pracy: działy informatyczne firm, sklepy komputerowe, firmy administrujące sieci komputerowe, punkty serwisowe.
Etapem końcowym nauki jest przystąpienie do egzaminu zawodowego po którym słuchacz uzyskuje tytuł technik informatyk.

Technik administracji

Perspektywy pracy: technik administracji, pracownik administracyjny, sekretarz asystent,  sekretarz, sekretarka, operator wprowadzania danych, asystent ds. statystycznych, pracownik biurowy, pracownik kancelaryjny.

Archiwista

Perspektywy pracy w: archiwach państwowych, archiwach urzędów i instytucji (archiwa zakładowe), firmach porządkujących akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych. Praktyka zawodowa – (4 tygodnie w semestrze II i IV)

Asystent osoby niepełnosprawnej

Perspektywy pracy w: warsztatach terapii zajęciowej,domach pomocy społecznej,placówkach opiekuńczo – wychowawczych,ośrodkach adaptacyjnych,szpitalach.
Praktyka zawodowa – ( 8 tygodni w semestrze I i II )

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Praktyka zawodowa – (po 4 tygodnie w semestrze III).
Etapem końcowym nauki jest przystąpienie do egzaminu zawodowego, po którym słuchacz uzyskuje tytuł Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Florysta

Perspektywy pracy w: małych, średnich i dużych kwiaciarniach, pracowniach florystycznych.
Praktyka zawodowa – ( 4 tygodnie w semestrze I i II )

Opiekun osoby starszej

Perspektywy pracy w: domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo – leczniczych, hospicjach, środowiskowych domach samopomocy. Praktyka zawodowa – (8 tygodni w semestrze II i III)

Opiekunka środowiskowa

Perspektywy pracy w: domach pogodnej starości,domach pomocy społecznej,domach samotnej matki. Opiekunki środowiskowe mogą wykonywać swój zawód w ramach własnej działalności gospodarczej.

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Perspektywy pracy w: Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Praktyka zawodowa – ( 4 tygodnie w semestrze II i III )

Technik usług pocztowych i finansowych

Perspektywy pracy w: przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe i finansowe, firmach kurierskich i spedycyjnych, punktach poboru opłat.
Praktyka zawodowa – (4 tygodnie w semestrze I i II)