W załączniku list z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu dotyczący wsparcia finansowego edukacji wśród uczniów posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wsparcie finansowe uczniów posiadających orzeczenie