Uwaga !
osoby nowo przyjęte na rok szkolny 2019/2020 do III s.

obserwują plan zajęć

dla
grupy B