POLITYKA JAKOŚCI


Celem działania Wałeckiej Akademii Wiedzy jest świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych na poziomie spełniającym potrzeby i oczekiwania Klientów. Szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie metod pracy i przestrzeganie przyjętych standardów. Współpracując z naszymi Klientami kierujemy się zasadą wiarygodności, zasadą odpowiedzialności za przyjęte zobowiązania oraz zasadą wzajemnego poszanowania. W swojej codziennej pracy cenimy kompetencję, skrupulatność i partnerstwo. Postawą pracowników i współpracowników stale dążymy do potwierdzania tych zasad.

 

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • wnikliwą analizę potrzeb edukacyjnych naszych Klientów,
  • właściwą komunikację i rozkład odpowiedzialności i uprawnień wśród pracowników,
  • współpracę z wykładowcami o wysokich kwalifikacjach i stałe monitorowanie jakości ich pracy,
  • łączenie w innowacyjnych działaniach wiedzy naukowej z praktyką edukacyjną,
  • właściwy wybór metod szkoleniowych,
  • podnoszenie kwalifikacji kadry stałych pracowników WAW,
  • profesjonalną realizację usług przy zachowaniu konkurencyjnych warunków współpracy,
  • poszerzaniu kręgu Klientów.
  • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 90001:2015.

 

Dążymy do takiej organizacji pracy jednostki, aby na europejskim poziomie konkurować na lokalnym rynku szkoleniowo-edukacyjnym. W tym celu zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków i atmosfery mobilizującej pracowników do doskonalenia poziomu świadczonych usług. Wszyscy pracownicy i współpracownicy zobowiązują się do realizacji zadań wynikających z polityki jakości, oraz zaangażowania w wykonywaną pracę i utrzymania poziomu jakości usług zgodnego z oczekiwaniami Klientów.

 

 Zarząd Wałeckiej Akademii Wiedzy Sp. z o.o.